Non Invasiv Prenatal Testing

NIPT test

NIPT er til dig, som ønsker ekstra sikkerhed i din graviditet. Hos Din Scanningsjordemoder kan du booke tid til en NIPT test, som er en blodprøve, der kan påvise kromosomfejl - helt uden risiko for både dig og dit ufødte barn.

NIPT test hos Din Scanningsjordemoder

Da vi har mange års erfaring netop inden for fosterdiagnostik og udredning af kromosomafvigelser, er vi i stand til at tilbyde dig den bedste mulige information og vejledning. Hvis du har spørgsmål til NIPT test, er du meget velkommen til at ringe på 29 70 03 01 eller skrive til anette@dinscanningsjordemoder.dk

Hvad er en NIPT test?

NIPT står for “Non Invasive Prenatal Testing” og er en ekstra sikker måde at teste for kromosomafvigelser og en række andre sygdomme hos fostre. Testen er helt risikofri for både dig som gravid og dit ufødte barn.

Den særligt følsomme metode kan vurdere risikoen for både Downs-, Edwards- og Patau’s syndrom hos fostret. Udover at påvise kromosomfejl undersøger en NIPT test også for afvigelser på kønskromosomerne. Testen kan derfor samtidig afsløre, om du venter en pige eller en dreng.

Hvordan udføres en NIPT test?

Testen udføres ved at tage en blodprøve fra den gravide. En smule af fostrets arvemasse findes nemlig i den gravides blod, og derfor kan man via en simpel blodprøve teste for en række sygdomme hos det ufødte barn. Helt uden risikofyldte indgreb.

Forud for selve blodprøven vil du altid få en scanning og en samtale, så man kan fastslå længden af din graviditet, og om alt forløber normalt.

En NIPT test er 99,9% sikker

En NIPT test påviser med hele 99,9% sikkerhed, om der er en øget risiko for den kromosomafvigelse, man undersøger for. 

Til sammenligning kan en 1. trimester scanning, hvor man benytter nakkefold og doubletest, kun påvise kromosomafvigelser med 92% sikkerhed. 

Såfremt du får et testsvar, der viser en øget risiko for en af de tre kromosomfejl, sørger vi for at du bliver henvist til hospitalet til yderlige undersøgelser som kan give endelig afklaring. 

Dette gælder naturligvis også, hvis du får et usikkert resultat, og man dermed ikke kan give noget klart svar omkring eventuelle kromosomfejl.

Vi lytter til dit barn helbred og velvære inde i maven, for NIPT, NIFTY & EVITA scanninger
Rigtige scanninger af jordemødre til NIPT, NIFTY & EVITA

Hvad er Downs-, Edwards- og Patau’s syndrom?

Den mest udbredte kromosomafvigelse er Trisomi 21, som giver anledning til Downs Syndrom. Der findes ingen helbredende behandling. 

Kendetegnene ved Downs Syndrom er:

  • Lav IQ, 
  • Forsinket og hæmmet motorisk og sproglig udvikling. 
  • Det ekstra kromosom i kroppens celler forårsager en række fejl i udviklingen og modningen af både nervesystem, skelet, hjerte, mave, øjne, ører og andre organer. 
  • Derudover giver Downs syndrom øget risiko for udvikling af sygdomme som leukæmi og stofskiftesygdomme. 

 

De mindre udbredte kromosomafvigelser er Trisomi 18 og Trisomi 13, som giver anledning til Edwards og Patau’s syndrom. Disse to er langt mere alvorlige end Downs syndrom, og langt de fleste fostre går til grunde allerede i graviditeten eller dør under fødslen. 

Alle med disse kromosomfejl har misdannelser og er svært retarderede, og kun få procent overlever.

Hvornår kan jeg tage en NIPT test, og hvor lang er svar tiden?

En NIPT test kan foretages allerede fra uge 10+0 i graviditeten.

Når du har fået taget blodprøven, bliver den sendt til det tyske firma Centogene, som er Europas førende indenfor NIPT og fertilitetstest. Testen bliver analyseret i Tyskland, og har en svartid på kun 5 hverdage.

Hvilke testsvar kan jeg få ved en NIPT test?

Når du får lavet en NIPT test, kan blodprøven give tre mulige resultater:

  • Et negativt resultat (hyppigst forekommende)
  • Et positivt resultat (mindst hyppige forekommende)
  • Et usikkert resultat (udgør kun ca. 4% af alle testsvar)

 

Hvis du får et negativt resultat betyder det, at dit ufødte barn ikke har en af de tre kromosomafvigelser Downs-, Edwards- eller Patau’s syndrom. Langt de fleste NIPT testsvar er negative. 

Får du et positivt resultat betyder det, at dit ufødte barn med stor sandsynlighed har en af de tre ovennævnte kromosomafvigelser. 

Testen kan også give et usikkert resultat, hvilket ofte skyldes, at der ikke har været tilstrækkeligt arvemateriale fra fostret i din blodprøve til at kunne give et præcist resultat. Sker dette, bliver man nødt til at gentage testen eller tage en modekagebiopsi. 

 
Ultralysscannings billeder af dit ufødte barn

Kan jeg få en NIPT test, og hvad koster den?

Alle gravide, som ønsker en sikker og risikofri screening for kromosomafvigelser og en række andre sygdomme kan få en NIPT test.

Prisen for en NIPT test med rapport og konsultation hos Din Scanningsjordemoder er 4.500 DKK. Man kan få et tilskud fra Sygesikring Danmark på 300 kr.

Alternativ til NIPT

NIFTY test

Vi udbyder også Nifty tests, som er en sikker måde at teste for sjældne kromosomafvigelser og en række andre sygdomme hos fostre

Alternativ til NIPT

EVITA test

Et andet alternativ til NIPT er EVITA testen, som ligeledes er en blodprøve, der kan påvise kromosomfejl. Helt uden risiko for både dig og dit ufødte barn.