Non-Invasiv-Prenatal-Test

NIFTY test

NIFTY er til dig, som ønsker ekstra sikkerhed i din graviditet. Hos Din Scanningsjordemoder kan du booke tid til en NIFTY PRO test, som er en blodprøve, der kan påvise sjældne kromosomfejl - helt uden risiko for både dig og dit ufødte barn.

Nifty test hos Din Scanningsjordemoder

Da vi har mange års erfaring netop inden for fosterdiagnostik og udredning af kromosomafvigelser, er vi i stand til at tilbyde dig den bedste mulige information og vejledning. Hvis du har spørgsmål til NIFTY test, er du meget velkommen til at ringe på 29 70 03 01 eller skrive til anette@dinscanningsjordemoder.dk

Hvad er en NIFTY test?

NIFTY er en ekstra sikker måde at teste for sjældne kromosomafvigelser og en række andre sygdomme hos fostre. Testen er helt risikofri for både dig som gravid og dit ufødte barn.

Hos Din Scanningsjordemoder tilbyder vi NIFTY PRO, der ligesom NIPT testen er en særligt følsom metode, der kan vurdere risikoen for kromosomfejl og afvigelser på kønskromosomerne hos dit ufødte barn.

Testen kan påvise for Downs-, Edwards- og Patau’s syndrom, men samtidig også for tre ydeligere kromosomafvigelser. Disse er de mere sjældne kromosomfejl; trisomi 9, 16 og 22. Den tester også for 92 typer af kromosomafvigelser, som kan opstå på baggrund af såkaldte microdeletioner eller duplikationer. Testen kan desuden også afsløre, om du venter en pige eller en dreng.

Hvad er Downs-, Edwards- og Patau’s syndrom?

Den mest udbredte kromosomafvigelse er Trisomi 21, som giver anledning til Downs Syndrom. Der findes ingen helbredende behandling.

Kendetegnene ved Down’s Syndrom er:

  • Lav IQ
  • Forsinket og hæmmet motorisk og sproglig udvikling.
    Det ekstra kromosom i kroppens celler forårsager en række fejl i udviklingen og modningen af både nervesystem, skelet, hjerte, mave, øjne, ører og andre organer.
  • Downs syndrom giver øget risiko for udvikling af sygdomme som leukæmi og stofskiftesygdomme.

Trisomi 18 og Trisomi 13
De mindre udbredte kromosomafvigelser er Trisomi 18 og Trisomi 13, som giver anledning til Edwards og Patau’s syndrom. Disse to er langt mere alvorlige end Downs syndrom, og langt de fleste fostre går til grunde allerede i graviditeten eller dør under fødslen.

Alle med disse kromosomfejl har misdannelser og er svært retarderede, og kun få procent overlever.

Vi lytter til dit barn helbred og velvære inde i maven, for NIPT, NIFTY & EVITA scanninger
Rigtige scanninger af jordemødre til NIPT, NIFTY & EVITA

Hvordan udføres en NIFTY test?

Testen udføres ved at tage en blodprøve fra den gravide. En smule af fostrets arvemasse findes nemlig i den gravides blod, og derfor kan man via en simpel blodprøve teste for en række sygdomme hos det ufødte barn. Helt uden risikofyldte indgreb. 

Forud for selve blodprøven vil du altid få en scanning og en samtale, så man kan fastslå længden af graviditeten, og om alt forløber normalt. 

En NIFTY PRO test er 99,9% sikker

En NIFTY PRO test påviser med hele 99,9% sikkerhed, om der er en øget risiko for den kromosomafvigelse, man undersøger for. 

Til sammenligning kan en 1. trimester scanning, hvor man benytter nakkefold og doubletest, kun påvise kromosomafvigelser med 92% sikkerhed. 

Hvornår kan jeg tage en NIFTY test, og hvor lang er svartiden?

NIFTY PRO testen kan foretages allerede fra uge 10+0 i graviditeten. 

Når du har fået taget blodprøven, bliver den sendt til BGI, som er en af verdens største og førende udbydere af NIFTY PRO test. Testen bliver analyseret i Danmark og har en svartid på blot 7 hverdage.

Hvilke testsvar kan jeg få ved en NIFTY test?

Når du får lavet en NIFTY PRO test kan blodprøven give tre mulige resultater:

  • Et negativt resultat (hyppigst forekommende)
  • Et positivt resultat (mindst hyppige forekommende)
  • Et usikkert resultat (udgør kun ca. 4% af alle testsvar)


Hvis du får et negativt resultat
betyder det, at dit ufødte barn ikke har en kromosomafvigelse. Langt de fleste NIFTY testsvar er negative.

Får du et positivt resultat betyder det derimod, at dit ufødte barn med stor sandsynlighed har en kromosomafvigelse eller anden sygdom. 

Et usikkert resultat skyldes ofte, at der ikke har været tilstrækkeligt arvemateriale fra fostret i din blodprøve til at kunne give et præcist resultat. Sker dette, bliver man nødt til at gentage testen eller tage en modekagebiopsi. 

 
Ultralysscannings billeder af dit ufødte barn

Kan jeg få en NIFTY test, og hvad koster den?

Alle gravide, som ønsker en sikker og risikofri screening for kromosomafvigelser og en række andre sygdomme kan få en NIFTY test. Testen kan også uden problemer bruges ved tvillinge-graviditet, IVF-graviditet og ægdonation.

Prisen for en NIFTY test med rapport og konsultation hos Din Scanningsjordemoder er 4.500 DKK. Man kan få et tilskud fra Sygesikring Danmark på 300 kr.

Alternativ til NIFTY

EVITA test

Et alternativ til NIFTY er EVITA testen, som ligeledes er en blodprøve, der kan påvise kromosomfejl. Helt uden risiko for både dig og dit ufødte barn.

Alternativ til NIFTY

NIPT test

Et andet alternativ til EVITA er NIPT testen, som ligeledes er en blodprøve, der kan påvise kromosomfejl. Helt uden risiko for både dig og dit ufødte barn.